Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

1 juni 2023

Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt er door de leden van Ookbions gestemd over een statutenwijziging (ten minste 2/3 van de leden benodigd voor een geldige stemming).

De statuten van Ookbions worden gewijzigd naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Met de komst van deze wet is het bijvoorbeeld verplicht om een regeling op te nemen wanneer een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft.

Daarnaast zijn de huidige statuten van 2011 en zijn deze door de notaris geactualiseerd aan de hand van de geldende wet- en regelgeving.

U vindt het concept-statuut onder de knop Statuten en huishoudelijk reglement, met de naam "conceptakte statutenwijziging", deze knop vindt u onder de tekst Algemene Informatie op de homepagina. Of u klikt op deze link: Concept-statuten

 

 

nieuws