Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

partners

Een overzicht van de partners waar Ookbions veel contact mee heeft.
Ookbions
partners-klachtencommissie
Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.

Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente is in het jaar 2000 een gezamenlijke klachtencommissie opgericht. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling als de klant en de corporatie er niet uitkomen met elkaar. De klachtencommissie mag een klacht in behandeling nemen als het om een manier van werken gaat van de corporatie waardoor een klager rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen. Als de klacht ergens anders op gericht is, is de klachtencommissie niet bevoegd de klacht te behandelen.

Ook is de klachtencommissie niet bevoegd om een klacht te behandelen die door de kantonrechter behandeld moet worden zoals klachten met betrekking tot huurprijzen of vergoedingen. Een klacht kan alleen ingediend worden als deze eerder op twee niveau’s door de corporatie is afgewezen, dus door een medewerker en afdelingshoofd.

Deze onafhankelijke commissie neemt uw klacht in behandeling, geeft beide partijen de gelegenheid tijdens een zitting hun standpunt mondeling toe te lichten (hoor en wederhoor) en brengt advies uit aan het bestuur van de woningcorporatie. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. De corporatie is niet verplicht het advies over te nemen. De corporatie moet echter wel een gegronde reden hebben om het advies niet over te nemen.

partners-woonbond
Woonbond

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Als je een woning huurt van Welbions ben je automatisch lid van de woonbond. Wij gebruiken als huurdersbelangen organisatie de Woonbond regelmatig om advies in te winnen of een cursus te volgen. Daarnaast gaan we één keer per jaar naar Huurdersdag Nederland van de Woonbond. Dit is een dag waar informatie wordt gedeeld en huurders worden meegenomen in de actuele ontwikkelingen van huurdersland.

partners-borne-nieuw-hengelo
Gemeente Borne en Hengelo

Door de nieuwe woningwet zijn er een aantal zaken zoals de woonvisie en prestatieafspraken die Welbions in samenwerking met Ookbions en de Gemeente moeten vaststellen. Ze noemen dit ook wel het tripartiete overleg. Gemeente Hengelo en Borne zijn dus belangrijke partijen voor Ookbions.

partners-welbions
Welbions

​​​​​​​Woningcorporatie Gemeente Hengelo en Borne.

Ookbions