Skip to content

Welkom bij Ookbions

Onze vereniging heeft als doelstelling de belangen van alle huurders van Welbions en in het bijzonder van haar leden te behartigen.

SAMEN STAAN WE STERK!

De HuurdersBelangenVereniging Ookbions is de huurdersorganisatie van wooncorporatie Welbions. Wij vertegenwoordigen onze leden die huurders zijn van welbions in de gemeente Borne en Hengelo. Goed overleg tussen huurders en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg erg belangrijk. Door regelmatig om de tafel te zitten oefenen we invloed uit op het beleid van de verhuurder. Omdat een verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het nodig dat huurders een organisatie hebben die namens hen kan optreden. De HuurdersBelangenVereniging Ookbions is zo’n huurdersorganisatie.

SINCE 2012
Ookbions TV
Bij het online gaan van de website woningzoekenden.nl werd bij alle aangesloten woningcorporaties deze video vertoond.
Voor meer informatie over woninghuren.nl zie onze website bij categorie nieuws.
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

OOKBIONS Huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

LAATSTE NIEUWS

Concept-akte nieuw statuut gepubliceerd
1 juni 2023
Website woninghuren.nl online!
31 maart 2023
Thermisch compartimenteren - testwoning Hasseler Es
17 maart 2023
partners-borne-nieuw-hengelo
partners-woonbond
partners-welbions
partners-klachtencommissie

Algemene informatie:

Wordt binnenkort gepubliceerd.

Wordt binnenkort gepubliceerd.
Zie pagina TIPS

aGENDA

vergadering bestuur Ookbions juni
6 juni 2023
Jaarvergadering leden Ookbions
20 juni 2023
vergadering bestuur Ookbions / Welbions
21 juni 2023