Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

14 maart 2024

Beste Lezer,

 

De begroting voor 2024 is weer bekend en staat bij ons online. 

 

 

 

 

   Begroot   Begroot   Werkelijk 
  2024 2023 2023
       
BATEN      
Welbions voorschotten  €    52.200,00  €    50.140,00  €    50.000,00
TOTAAL BATEN  €    52.200,00  €    50.140,00  €    50.000,00
       
LASTEN      
Personeelskosten  €       7.240,00  €       7.210,00  €       3.714,26
Abonnementen  €    17.850,00  €    17.350,00  €    16.511,60
Vergaderkosten  €    14.850,00  €    14.010,00  €    12.617,05
Opleidingskosten  €       1.360,00  €       1.360,00  €             40,32
Kantoorkosten  €       1.075,00  €       1.075,00  €          395,95
Naamsbekendheid  €       4.920,00  €       4.715,00  €       2.324,78
Organisatie  €       3.141,00  €       3.610,00  €       2.332,32
Diversen   €          360,00  €          160,00  €          285,03
TOTAAL LASTEN  €    50.796,00  €    49.490,00  €    38.221,31
       
RESULTAAT  €       1.404,00  €          650,00  €    11.778,69
       
Bankrente  €                    -    €                    -    €             89,45
       
TOTAAL RESULTAAT   €       1.404,00  €          650,00  €    11.868,14

Begroting 2024

nieuws