Ookbions

Onze vereniging heeft als doelstelling de belangen van alle huurders van Welbions en in het bijzonder van haar leden te behartigen.

Privacyverklaring

Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS, gevestigd aan Marthastraat 20, 7555 DX Hengelo,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS
Marthastraat 20
7555 DX Hengelo
Tel.: +31 74 247 05 98
www.ookbions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en Woonplaats
  • E-mailadres en/of telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ookbions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Uitnodigingen ten behoeve van bijeenkomsten
  • Contact onderhouden met verenigingsleden voor overleggen

Geautomatiseerde besluitvorming
Mailingprogramma. Wordt gebruikt voor het verzenden van nieuws, informatie en uitnodigingen. Persoonsgegevens worden bewaard zolang ze actueel zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naw-gegevens en Email/Telefoonnummers

Bewaartermijn: tot wederopzegging of beëindiging lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden
Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huurdersbelangenvereniging OOKBiONS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ookbions.nl