Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

15 januari 2023

Elke huurder van Welbions kan lid worden van huurdersbelangenvereniging Ookbions.

Het lidmaatschap is gratis.

Onze vereniging heeft als doelstelling de belangen van alle huurders van Welbions en in het bijzonder van haar leden te behartigen. haar leden te behartigen.

Leden worden uitgenodigd en hebben toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

   jaarvergadering Ookbions 2022

Via de website houden we de leden zoveel mogelijk op de hoogte van recente ontwikkelingen die van belang zijn voor de huurders.

Je kunt daarnaast ook nog kiezen voor een lidmaatschap bij de Woonbond, een landelijke organisatie die op komt voor de belangen van huurders.

Zie:  https://www.woonbond.nl

De Woonbond kent twee soorten lidmaatschap:

  • Het Persoonlijk lidmaatschap

In 2023 kost het persoonlijk lidmaatschap €39,50. Voor dat bedrag ben je een jaar lang lid van de Woonbond. Bij betaling via automatische incasso (dit kan vanaf het tweede lidmaatschapsjaar) krijg je €2,50 korting. Het persoonlijk lidmaatschap is er speciaal voor individuele huurders en woningzoekenden.

  • Lidmaatschap voor organisaties:

Het lidmaatschap staat open voor een stichting, vereniging, bewonerscomité, bewonersraad, bewonerscommissie of wijkraad. De rechtsvorm is hier niet van belang.

Organisaties die lid zijn van de Woonbond betalen jaarlijks een vaste basisbijdrage. Die bijdrage is voor iedere organisatie gelijk. Daarnaast is er een staffelprijs (gestapelde contributie), gebaseerd op het aantal huurwoningen, die je als organisatie vertegenwoordigt. Op de website staat een rekenhulp voor het bepalen van de contributie:

https://www.woonbond.nl/over-woonbond/over-lidmaatschap/lidmaatschap-organisaties

De Woonbond heeft een uitgebreid aanbod aan producten en diensten die het werk van huurdersorganisaties en bewonerscommissies makkelijker maken. Lidorganisaties worden professioneel ondersteund en goed geïnformeerd over ontwikkelingen die voor hun werk van belang zijn.

Bestuursleden van Ookbions zijn via een persoonsgebonden relatienummer ook lid van de Woonbond.

Bestuursleden kunnen deelnemen aan diverse, deels gratis, kennissessies van de Woonbond.

Bestuursleden hebben toegang tot diverse beslismomenten van de Woonbond.

 

nieuws