Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

20 oktober 2021

Martin (ZZP’er in Interieurbouw en Restauratie) en Maike (conciërge bij poppodium Metropool) verhuisden ruim anderhalf jaar geleden naar de Brederostraat 157 in Groot Driene, maar kregen bij de eerste bezichtiging van de woning al mee, dat er groot onderhoud op komst was voor totaal 240 woningen in deze wijk.
Toen het project werd goedgekeurd ontvingen de betrokken bewoners een oproep via een brief van Welbions om mee te denken, de beleving van de uitvoering door de aannemers en reacties van bewoners monitoren via een zogenaamde klankbordgroep.
Maike en Martin hebben al eerder een groot onderhoud meegemaakt en twijfelden er geen moment aan om zich voor deze klankbordgroep op te geven.
Maike heeft al eerder in een klankbordgroep gezeten, bij de renovatie van de Backenhagenlaan en heeft daar goede ervaringen bij opgedaan.
Martin heeft de renovatie van de Schubertstraat in 2008 nog in zijn achterhoofd, waar het project veel fouten kende, met veel miscommunicatie en belabberde faciliteiten voor bewoners die op een gegeven moment geen keuken, douche en toilet meer konden gebruiken en twee woonblokken bewoners moesten één container-kit voor deze faciliteiten delen (!)
Achteraf constateert Martin dat het Schubertstraat project eigenlijk een renovatie met uithuisplaatsing had moeten zijn en de daar aangekoppelde schadevergoeding.
Wel is Welbions later coulant geweest met de afhandeling van schade meldingen van de betreffende bewoners.
Wat Welbions volgens Martin bij alle projecten van groot onderhoud en renovatie nog steeds van zich afschuift is de verantwoordelijkheid over de bewaking: Tijdens deze projecten kunnen nog steeds kwaadwillenden de huizen inlopen en de kans op diefstal is aanwezig.

Maar wat gaat er nu precies in Groot Driene gebeuren?

Maike geeft een opsomming:
Het begint met steigers opbouwen; voegen uitbikken en weer invoegen die slecht zijn; dakpannen en dakraam vervangen; dan moet de hele zolder worden ontruimd, want er worden twee asbest-kanalen gerenoveerd en een centrale afzuiging geplaatst, oude beplating (sommige ook met asbest) verwijderd en nieuwe teruggeplaatst met isolatie; de houtkozijnen worden vervangen door nieuwe houtkozijnen en plaatsing van goed geïsoleerd glasramen; de kruipruimte wordt geïsoleerd en al deze maatregelen zou tot een A-energielabel moeten leiden, al lijkt dat volgens Maike en Martin wat hoog gegrepen. Daarnaast worden keukens ouder dan 25 jaar ook vervangen.
Ook is er als optie het plaatsen van zonnepanelen en een daar aan gekoppelde drie-faseaansluiting voor inductie koken, waar ze zeker gebruik van gaan maken.
In ongeveer een maand moet dan alles achter de rug zijn.
“Ook in dit project zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de beveiliging, afdekken en beschermen van hun persoonlijke bezittingen”, aldus Martin en wordt verwacht dat er iemand aanwezig is. Indien niet mogelijk kan er een sleutel worden afgegeven aan Welbions, die dan opent en afsluit. Het wordt ook door de bewoners als erg lastig ervaren hoe de zolder te ontruimen en waar deze op te slaan. Een aanvraag voor containers voor alle bewoners, gedaan door de klankbordgroep, werd niet gehonoreerd, Welbions past dit alleen toe bij bijvoorbeeld oudere of invalide bewoners.

Hoe is de communicatie in dit project tot nu verlopen?
Maike en Martin geven bewust aan dat ze kritisch zijn, maar zeker niet negatief, maar voorzichter zijn geworden door eerdere ervaringen.

Positief zijn ze over Ellis Nauta van Nijhuis Bouw, die voor de eerste informatie zorgde door een persoonlijk bezoek en het documenteren van de woning door middel van foto’s.
Het startte daarna wat rommelig met vervanging van de projectbegeleider binnen Welbions en natuurlijk speelde corona ook een rol in deze periode.
De klankbordgroep komt maandelijks bij Welbions op bezoek voor overleg en Welbions vormt een goed luisterend oor voor de aangereikte opmerkingen en deze zeker goed oppakken en meenemen in de overleggen met de betrokken aannemer Nijhuis en de andere onderaannemers.
De aannemer Nijhuis stelde zelfs een app beschikbaar om informatie te geven over het project, maar in de praktijk viel deze app wat tegen qua informatie voorziening.

Het bijzondere in hun straat is, dat sommige woningen binnen een blok zijn verkocht en formeel niet meegaan in de renovatie. Dat leidt volgens Martin tot een mogelijke stijlbreuk in afwerking van een blok woningen en dat zou een punt van aandacht moeten worden en het zoeken van een oplossing hiervoor.
In dit project hebben Maike en Maarten veel respect gekregen voor het handelen van Welbions bij een triest verhaal:
Een oudere dame in de straat verloor haar man door corona en zag erg tegen de renovatie op. In de klankbordgroep heeft Welbions aangegeven voor individuele, moeilijke gevallen maatwerk te kunnen leveren. Deze dame is begeleid en versneld ondergebracht in een ouderenappartement, waar ze al voor ingeschreven stond, zodat de renovatie haar bespaard bleef.

auteur: Edo Kieft

Goed03_825x505_acf_cropped