Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

28 juli 2021

Paul Cohn woont in Borne en huurt via Welbions een woning in de wijk Letterveld.

Met zijn technisch, wetenschappelijke achtergrond is hij o.a. zeer betrokken bij het leefmilieu. Daarom pols ik graag zijn visie betreffende de energietransitie; dat is de opdracht (ook voor Welbions) overeenkomstig het wereldwijde klimaatakkoord, om te schakelen van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkolen) naar duurzame energie als zon, wind en aardwarmte. Dit gaat dan tot minder uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling leiden.

Wel, volgens Paul begint het met bewustwording over wat energie nu eigenlijk is:

“Om iets te laten werken of een verandering te bewerkstelligen is energie nodig.
De burger realiseert zich niet altijd de problematiek achter het stopcontact, want onze energieconsumptie (en de daar aan gerelateerde luchtvervuiling) is de hoogste van Europa en daar moeten we met z’n allen wat aan doen, dat is de ingang naar de duurzame energie.”

De huurwoning van Paul gebruikt drie duurzame technologieën, namelijk zonnepanelen, een WTW (warmte terugwin unit), dat is een balansventilatiesysteem dat jaarlijks 250 kuub gas kan besparen, zonnepanelen en een zonneboiler wat volgens Paul het hoogste rendement geeft! (bij gelijke oppervlakte zonnepaneel en boilerpaneel, zelfs 3x zo hoog in rendement).

De toegepaste technieken op de zolderkamer van Paul:
WTW, Zonneboiler en de omvormer van de zonnepanelen.

Windenergie en zonneparken zijn zinvol te gebruiken voor de “postcode roos” (een regeling dat nu is vervangen door de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking), dat geeft 15 jaar vrijstelling van energiebelasting over de zonne-of windenergie die de deelnemers gezamenlijk in een project opwekken. Een voorbeeld hiervan is dat Welbions op het appartementencomplex de Klokstee zonnepanelen heeft geplaatst ter gunste van het Zonnecollectief Tuindorp, want de woningen in het tuindorp hebben een monumentale status en mogen daarom geen zonnepanelen op hun dak plaatsen. Op deze wijze wordt toch duurzaamheid toegepast!

Warmteopslag in de kruipruimte, ook wel de “IJszak in de kelder” genoemd, is ook een interessante ontwikkeling.
Ook brengt Paul de Windsokkel onder de aandacht, een heel kleine variant van de windmolen, interessant voor het platteland, boten en op appartementencomplexen, maar wel beperkt in de energie opbrengst, maar voldoende voor kleine apparaten.

Dat roept bij Paul ook de volgende vraag op:

“ Kunnen en mogen huurders in Nederland hun eigen energie opwekken?
Zo ja, hoe en onder welke voorwaarden? Denk daarbij aan de nieuwste ontwikkelingen via
batterijen om je eigen huisnet van reservecapaciteit te voorzien.”

Paul: “Ookbions heeft hierover een adviserende taak naar Welbions toe, maar ook een taak naar de huurders toe, om ze te leren wat energie is en bewust te maken van wat en hoeveel energie ze gebruiken en wat de consequentie daarvan is en te helpen bij het zoeken van oplossingen om dat duurzamer te doen.”

Volgens Paul is het een prettige bijkomstigheid voor de huurder dat door de toepassingen van energietransitie er best veel geld op de energierekening bespaard kan worden!

Voor meer informatie over de mogelijkheden van duurzame energie voor u als huurder, neem dan contact op met de Energiecoach Wilma Stegink, via een e-mail naar energiecoach@welbions.nl of stel uw vraag of opmerkingen aan Welbions of Ookbions.

 

IMG_0042_825x505_acf_cropped-5