Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

20 oktober 2020

Robert Monninkhoff is benoemd als nieuwe huurderscommissaris binnen de Raad van Commissarissen van Welbions. Hij is de opvolger van de per 1 oktober 2020 afgetreden Martin Verbeek. Robert Monninkhoff is werkzaam als algemeen directeur bij de SWB Midden Twente. Ookbions is nauw betrokken geweest bij het proces van het vinden van een nieuwe huurderscommissaris. In samenwerking met CK Search uit Oldenzaal heeft Ookbions, in overleg met de huidige RVC, in een eerste ronde een selectie gemaakt uit alle sollicitaties. Uit deze eerste selectie bleven 4 kandidaten over waarmee door de selectiecommissie sollicitatiegesprekken zijn gevoerd. De selectiecommissie bestond uit een zittend RVC-lid en 2 afgevaardigden van Ookbions (André Aansorgh en Jan Willem Rutenfrans). Ookbions heeft hierdoor ruim de mogelijkheid gekregen met de kandidaten in gesprek te gaan. Uit de sollicitatiegesprekken kwam Robert Monninkhoff als meest geschikte kandidaat naar voren. Ookbions kijkt met tevredenheid terug op het proces en is blij met de benoeming. Wij feliciteren Robert Monninkhoff en kijken uit naar de toekomstige samenwerking!

robert_monninkhoff_web