Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

9 oktober 2022

Sloop en Renovatie – Aanbevelingen voor Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

De Woonbond bericht dat er de komende jaren ook vanwege de verduurzaming veel ingrepen aan huurhuizen worden verwacht op gebied van Sloop en Renovatie. Dan is het goed dat huurders goed op de hoogte zijn van hun positie en hun rol als gesprekspartner.

Corporaties nodigen hiertoe vaak bewoners uit voor het instellen van een klankbordgroep.
De Woonbond ziet echter meer nut in een – eventueel tijdelijke – Bewonerscommissie. Een bewonerscommissie heeft in tegenstelling tot een klankbordgroep een aantal voordelen en tevens een wettelijke status, verankerd in de Overlegwet. Dit geldt ook voor de commerciële sector.

nieuws