Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

27 november 2020

Vanwege de huidige situatie omtrent het coronavirus, heeft het bestuur van Ookbions besloten de ALV van 2020 schriftelijk te laten plaatsvinden. Hieronder vindt u de agenda, door op de linkjes bij de agendapunten te klikken kunt u de stukken downloaden**.

Agenda (schriftelijke) Algemene Leden Vergadering:
1. Notulen ALV 2019 * – Concept Notulen Jaarvergadering 2019 Ookbions

2. Controle kascommissie * – Verklaring Kascommissie Ookbions 2019
Op 11 februari 2020 hebben Corrie Leussink en Claudia Vos de kascontrole uitgevoerd en deze is goedgekeurd. Wij zijn blij te kunnen vermelden dat Corrie Leussink en Claudia Vos komend jaar de kascontrole weer gaan uitvoeren.

3. Jaarcijfers 2019 * – Jaarverslag 2019 Ookbions
Voor het raadplegen van de jaarcijfers opent u ons jaarverslag en aan het eind van dit verslag treft u de cijfers aan.

4. Begroting 2021 * – Begroting 2021 Ookbions

5. Bestuurswijziging – Introductie Edo Kieft
Namens het bestuur dragen wij een nieuw bestuurslid voor, dhr. Edo Kieft. In bijgevoegd document stelt hij zich voor. Mocht er bezwaar zijn op de kandidaatstelling van dhr. Kieft of u wilt uzelf kandidaat stellen, mail dan naar info@ookbions.nl. Bij geen bezwaar en geen nieuwe kandidaten gaan we er vanuit dat de vergadering Edo zijn kandidaatstelling accepteert en treedt Edo per 1 januari 2021 tot het bestuur.

Vragen stellen
*U kunt tot 1 januari 2021 uw vragen m.b.t. de ALV stellen aan het bestuur van Ookbions (via info@ookbions.nl). Ook kunt u opmerkingen en aanvulling doorgeven. Vervolgens zullen wij na 1 februari 2021 alle vragen beantwoorden! Mocht u niet in staat zijn te e-mailen, dan kunt u uw vragen ook stellen tijdens de spreekuren. Zie hiervoor het kopje agenda op de website.

**Mocht u de stukken geprint willen ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@ookbions.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de stukken thuisgestuurd krijgt.

Het bestuur van Ookbions wenst u fijne feestdagen en een gelukkig & gezond 2021. Wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontmoeten bij onze jaarvergadering!

nieuws