Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

6 december 2021

Vanwege de helaas nog steeds bestaande situatie omtrent het coronavirus, heeft het bestuur van Ookbions besloten de ALV van 2021 (net als de ALV van 2020) schriftelijk te laten plaatsvinden. Hieronder vindt u de agenda, door op de linkjes bij de agendapunten te klikken kunt u de stukken downloaden**.

Agenda (schriftelijke) Algemene Leden Vergadering:

1. Concept notulen ALV 2020
De ALV 2020 heeft schriftelijk plaatsgevonden. De volgende punten stonden op de agenda.

 

1. Concept notulen ALV 2019

Er zijn geen reacties of opmerkingen binnengekomen op de notulen van de ALV 2019. Daarmee zijn deze definitief.

2. Controle Kascommissie 2019

Er zijn geen reacties of opmerkingen binnengekomen op de controle kascommissie 2019. Daarmee is deze goedgekeurd.

3. Jaarcijfers 2019

Er zijn geen reacties of opmerkingen binnengekomen op de jaarcijfers 2019.

4. Begroting 2020

Er zijn geen reacties of opmerkingen binnengekomen op de begroting van 2020. Daarmee is de begroting voor 2020 goedgekeurd.

5. Bestuurswijziging

Er zijn geen bezwaren binnengekomen voor de kandidaatstelling van Edo Kieft. Hij is per 2021 toegetreden tot het bestuur van Ookbions.
Er heeft zich één andere kandidaat gemeld, daarmee is een gesprek gevoerd. Uit dit gesprek is gekomen dat beide partijen afzien van een verdere sollicitatie.

2. Controle kascommissie 2020  
Op 23 juli 2021 hebben Corrie Leussink en Claudia Vos de kascontrole, opgesteld door Bennie Stroot,  uitgevoerd en deze is goedgekeurd. Wij zijn blij te kunnen vermelden dat Corrie Leussink en Claudia Vos komend jaar de kascontrole weer gaan uitvoeren.

3. Jaarcijfers 2020  – Jaarverslag 2020
Voor het raadplegen van de jaarcijfers opent u ons jaarverslag en aan het eind van dit verslag treft u de cijfers aan.

4. Begroting 2021  –  Begroting 2021

5. Herverkiezing 2 bestuursleden – Ineke Waninge – Jaspers en Johan Molthof
Namens het bestuur stellen wij voor twee zittende bestuursleden te herbenoemen, namelijk Ineke Waninge en Johan Molthof. Mocht er bezwaar zijn op de herbenoeming van Ineke Waninge en/of Johan Molthof óf u wilt uzelf kandidaat stellen, mail dan naar info@ookbions.nl.

Bij geen bezwaar en geen nieuwe kandidaten gaan we er vanuit dat de vergadering de herbenoeming van Ineke Waninge en Johan Molthof accepteert en worden de bestuursperiodes van Ineke en Johan met vier jaar verlengt tot 2025. Gezien dit de derde termijn betreft dienen zij daarna definitief af te treden.

Vragen stellen
*U kunt tot 30 december 2021 uw vragen m.b.t. de ALV stellen aan het bestuur van Ookbions (via info@ookbions.nl). Ook kunt u opmerkingen en aanvulling doorgeven. Vervolgens zullen wij na 1 februari 2022 alle vragen beantwoorden! Mocht u niet in staat zijn te e-mailen, dan kunt u uw vragen ook stellen tijdens de spreekuren. Zie hiervoor het kopje agenda op de website.

**Mocht u de stukken geprint willen ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@ookbions.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de stukken thuisgestuurd krijgt.

Het bestuur van Ookbions wenst u fijne feestdagen en een gelukkig & gezond 2022. Wij hopen u volgend jaar weer fysiek te mogen ontmoeten bij onze jaarvergadering!

nieuws