Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

31 maart 2023

Sinds 28 maart 2023 is de website woninghuren.nl online.

De online start werd feestelijk gevierd bij Welbions en Hans Bruinink (afdelingsmanager klant), hield vooraf een toespraak, waarbij hij de projectgroep dankte voor de realisatie en de inzet. Ook werd een leuk videootje vertoond, die ook via onze kanaal te bekijken is.

Maar wat betekent deze website voor de woningzoekenden van Welbions?

Woningzoekenden die al ingeschreven staan ontvangen een e-mail met het verzoek het nieuw aangemaakte account voor deze website gratis te activeren. Wil je niet meer ingeschreven staan, dan vervalt je huidige inschrijving. Een nieuwe inschrijving kost éénmalig € 25,- en wordt jaarlijks gratis verlengd.

Met één inschrijving kunnen woningzoekenden nu regionaal het woningaanbod zien van de 13 samenwerkende corporaties.

De toewijzing van een woning aan woningzoekenden geschiedt volgens Welbions als volgt:

90% van de woningen aangeboden via de website worden toegewezen via aanbod-model (bepaald door de inschrijftijd van de woningzoekende) 70 – 75%.

Via loting 25 – 30% en dan alleen etagewoningen, bedoeld voor spoedzoekers.

10% wijzen ze direct toe aan bijzondere doelgroepen en urgenten, dit zijn:

  • WMO-geïndiceerden
  • Statushouders
  • Uitstroom Cimot (beschermd wonen)
  • Uitstroom Humanitas Onder Dak
  • Urgent – woningzoekenden
  • Op verzoek van wijkcoach

Wij van Ookbions zijn benieuwd of deze nieuwe website bijdraagt aan de doorstroming.

nieuws