Skip to content

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne

nieuws

6 januari 2023

De Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bepaalt elk jaar met hoeveel procent de verhuurder van sociale woningen en vrijesectorwoningen de huur mag verhogen. En ook dit jaar kan de Rijksoverheid zomaar de regels veranderen, zoals in 2021 is gebeurd, waarin werd opgelegd dat de huren met 0% mochten stijgen!

De geplande huurverhogingen zijn altijd een vast agendapunt in de overleggen van Ookbions met Welbions. Uiteraard proberen wij als huurdersbelangenvereniging, Welbions ervan te overtuigen niet de geplande huurverhogingen van de Rijksoverheid over te nemen en daarin vinden we vaak een compromis!
De geplande huurverhoging voor de vrijesectorwoningen zal zeker onze aandacht krijgen.
Maar welke afspraken en regels gelden er nu (2023) voor een huurverhoging?

A. Maximale huurverhoging vrijesectorwoning:
Voor 2023 is de maximum huurverhoging 4,1%. Sinds 1 mei 2021 is afgesproken dat het maximum aan de jaarlijkse huurverhoging geldt voor 3 jaar, dus tot 1 mei 2024.
Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:
Niet meer huurverhoging vragen dan het maximum;
Geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
Niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur.

B. Maximale huurverhoging sociale huurwoning (niet afhankelijk van inkomen):
3,1% voor huren vanaf € 300; € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beter bij de kwaliteit van de woning past.
Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt, wat
bepaald wordt door het woningwaarderingsstelsel.

C. Maximale huurverhoging sociale huurwoning (wel afhankelijk van inkomen):
Voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
Voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.
De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uitkomt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).
De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is.
Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning
Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2023 geldt uw (gezamenlijke) inkomen uit 2021.
Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats
Huurt u een kamer, woonwagen of een woonwagenstandplaats? Dan mag de verhuurder de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% verhogen.

Ookbions zal eventuele wijzigingen in de gaten houden en jullie informeren over de uitkomsten van ons overleg met Welbions.

nieuws